Velkommen til Insectcount.dk

Dette website beskriver et projekt, hvor den almindelige naturinteresserede kan gøre en forskel. Vi planlægger at undersøge det dramatiske fald in mængden af insekter siden 1990. Dette dokument er en opdateret version med yderligere information for interesserede som kan have glemt projektet.

Der er nu over 5000 besøg på web sitet og data for over 150 transekter.

Om projektet

Antallet af insekter har mindsket med over 70% i store områder i naturreservater i Tyskland, men også i dansk agerland i en periode på kun 27 år. Disse fald in mængden af insekter kan måles ud fra antallet af insekter på bilers forruder.  Formålet med denne undersøgelse er ved hjælp fra naturinteresserede (1) at bestemme om antallet af insektædende fugle mindsker med et mindskende antal af insekter på bilruder, og (2) undersøge hovedfaktorerne som forklarer variation i insekt tæthed.

Kontact

Hvis du er i tvivl, send en mail til mail@insectcount.dk

Dataindsamling

Optælling af insekter vil være basseret på antallet af insekter dræbt mod bilruder, og antallet af svaler og mursejlere registreret på same rute. Dette simple mål for tætheden af insekter og antallet af insektædende svaler og mursejlere indføres i en xls fil (hent regneark)

Returner venligst regneark med data til mail@insectcount.dk

Hvis koordinater er utilgængelige, lad cellen være tom

Vind skal skønnes i Beaufort enheder fra 0 til 12

Skydække skal være i enheder af 1/8 fra 0/8, som er skyfrit, til 8/8 som er overskyet

Efter at have kørt en vis afstand, og efter at have stoppet bilen, tælles antallet af insekter på bilruden. Rengør ruden inden en ny optælling startes. Samme strækning kan eventuelt optælles flere gange i perioden maj-august

Indsend data filer inden 1. oktober 2018 til mail@insectcount.dk.

Optælling af insekter med en bil

Insekter dræbes under kollision med biler og efterlader et mærke på bilruden. Antallet af insekter dræbt mod bilruder varierer fra ingen eller få på kolde dage i intensivt dyrket agerland til mange på varme og solrige dage i naturlige habitater. Dette mål for insekttæthed er pålideligt på specifikke dage, men også mellem dage. Insekttæthed skønnet med en bil er stærkt sammenfaldende med insekttæthed målt med et insektnet, sticky insect plates (fluepapir anvendt til at måle tætheden af insekter) og fodringsraten hos landsvaler med unger i deres reder. Tidligere brug af denne metode på to transekter har vist reduktioner i insekttæthed på mere end 70% i det nordlige Danmark fra 1996 til 2017. En tysk undersøgelse i naturreservater siden 1970’erne har også vist en reduktion i tæthed på over 70%. Så store reduktioner i antallet af insekter antyder, at insektædende fugle vil have fødemangel i yngletiden, men også at en lignende reduktion i antallet af bestøvende insekter som bier, humlebier og sommerfugle vil reducere frøsætning og frugtproduktion. Mange insekter lever af andre insekter, og de spiller derfor også en vigtig rolle i kontrol af bestande af skadedyr og for økosystemernes funktion.

Abstrakt

Mængden og diversiteten af insekter i Europa er mindsket betydeligt in Europa de seneste årtier. Disse reduktioner kan skyldes ændret landbrugsdrift, ændret arealanvendelse og de tilknyttede faktorer. Der er dog betydelig variation i tilbagegangen af insekter, hvilket kræver yderligere forskning. Vi brugte antallet af insekter på forruden af biler i forbindelse med 1462 transekter med en samplet afstand på ca. 35,000 km for at estimere tætheden af insekter. Hovedfaktorerne der bestemte antallet af insekter var tilknyttet biler (som hastighed (flere insekter ved højere hastighed) og bilmærke), vejrforhold (temperatur (flere insekter ved højere temperatur), skydække (flere insekter ved højere skydække) og vindhastighed (færre insekter ved lavere højere vindhastighed), tid på sæsonen og dagen (flere insekter om sommeren og senere på dagen), radioaktiv stråling i Chernobyl sammenlignet med kontrolområder i Ukraine, forskelle mellem kontinenter (Europa havde højere insekttæthed end Asien) og mængden af gødning (flere insekter når forbruget af gødning var højere). Disse resultater viser at et antal abiotiske og biotiske faktorer forklarer den tidsmæssige og rumlige fordeling af tætheden af flyvende insekter. Disse faktorer er sandsynligt medvirkende til at forklare faldet i antallet af insekter i store dele af Europa.

Publikationer

De følgende publikationer som beskriver denne metode og nogle af resultaterne kan downloades fra dette website:

The Guardian:
Car ‘splatometer’ tests reveal huge decline in number of insects
Proof of insect apocalypse grows as studies show ‘catastrophic’ 80% decline

Møller, A. P. 2019 Quantifying rapidly declining abundance of insects in Europe using a paired experimental design Ecol. Evol.

Møller, A. P. 2019. Parallel declines in abundance of insects and insectivorous birds in Denmark over 22 years. Ecol. Evol. (in press).

Møller, A. P., Czeszczewik, D., Flensted Jensen, E., Erritzøe, J., Laursen, K., Liang, W. & Walankiewicz, W. Determinants of insect abundance across two continents. Sci. Rep. (indsendt manuskript).

Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D. and de Kroon, H. (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS One, 12 (10), e0185809.

Møller, A. P. 2013. Long-term trends in wind speed, insect abundance and ecology of an insectivorous bird. Ecosphere 4(1), artikkel 6.

Møller, A. P. 2018. Long-term reductions in abundance of insects in Danish farmland and effects on insectivorous birds. Scientific Reports (indsendt manuskript).

1224